שאלות ותשובות

מידע כללי

מהו השירות החדש המתבסס על מערכת מקוונת למעבר בין בנקים?
שירות זה מאפשר ללקוח להעביר את הפעילות הפיננסית שלו בין בנקים, באופן מקוון וללא עלות. ניתן לבצע זאת על ידי הגשת בקשת העברה בבנק שבו הלקוח מעוניין לרכז את הפעילות הפיננסית שלו, ללא צורך להגיע לסניף. הבנק אליו מוגשת בקשת המעבר (הבנק החדש) יוצר קשר עם הבנק המקורי (הבנק הישן) ומנהל מולו במישרין את תהליך העברת הפעילות.
מה מטרת השירות המקוון?
הפחתת חסמי מעבר של לקוחות בין בנקים באמצעות הליך פשוט בטוח ונוח עבור הלקוח, במטרה:
  • לשפר את תנאי השירות של הלקוח ובכך להגביר תחרות.
  • להגדיל את כוח המיקוח של הלקוח מול הבנק.
  • לאפשר ללקוח המעוניין בכך מעבר קל ונוח תוך שמירה על רציפות בשירותים הפיננסיים שלו ככל שניתן.
מהם העקרונות המרכזיים העומדים בבסיס המעבר בין בנקים, באמצעות המערכת המקוונת?
  • תהליך העברת פעילות פיננסית בין בנקים יהיה מהיר, מקוון, נוח, אמין, מאובטח וללא עלות.
  • ככלל, תהליך המעבר יושלם בתום 7 ימי עסקים מיום הגשת בקשת מעבר תקינה.
  • יופעל מנגנון "עקוב אחרי" ( = ניתוב) – חיובים, זיכויים, והפקדת שיקים, שיגיעו לחשבון הישן, לאחר המעבר, ינותבו אוטומטית לחשבון החדש במשך שנתיים מיום המעבר.
  • ללקוח תהיה כתובת אחת לטיפול בכל תהליך המעבר - הבנק אליו מועברת הפעילות (גם במקרה של בעיות בתהליך העברת הפעילות).
  • מועד תחילת המעבר באמצעות המערכת המקוונת – 22 בספטמבר 2021.