פרסומים

פרסומים אודות מעבר מבנק לבנק באופן מקוון
הכללים שיאפשרו ללקוחות לעבור בין בנקים באופן מקוון ובקלות תוך 7 ימי עסקים
בנק ישראל רואה חשיבות רבה בקידום התחרות במערכת הבנקאית ונקט מספר צעדים לשם כך.
לפרטים נוספים
הגברת התחרות בשוק הבנקאות
הרפורמה בניידות שתאפשר מעבר מבנק לבנק בלחיצת כפתור.
לפרטים נוספים
קטע מתוך סקירת מערכת הבנקאות לשנת 2018
מעבר מבנק לבנק ופיצול המוצרים הבנקאיים.
לפרטים נוספים